Ürünlerimiz, kaynak kullanımını optimize etmek için tasarlanmıştır. Üretim süreçlerimiz, enerji tasarrufu sürdürülebilirliği, sertifikasyonlarla  ispatlanmış kaliteyi arttırmak için formüle edilmiştir. Kimya muhteşem bir bilimdir, doğanın gücünü ortaya çıkarır ve mutlak değerini ele geçirmemizi sağlar. Çevre bize daha önce görülmemiş bir meydan okumayla başa çıkmamızı sağladı.

Şirketin çevresel etkisinin azaltılması, temel bir stratejik değere sahiptir. Yeni stratejilerin doğduğu ve geleceğe bakan sağlıklı pazarlar geliştirebileceğimiz yeni bölgelerin oluşturulduğu bu zorluklardan kaynaklanmaktadır. Durante & Vivan, böylesine radikal bir değişimin öncüsü olmaktan gurur duyuyor.